Disse retningslinjene gjelder for behandling av personopplysninger som samles inn på denne nettsiden og behandles av Atlas Utvikling AS, 921 176 317, Hovfaret 4b, 0275 Oslo (heretter kalt "Selskapet" eller "Vi")Vi er ansvarlige for behandlingen av dine personopplysninger. Vi bryr oss om personvernet ditt og er forpliktet til å beskytte dine personlige data. Disse retningslinjene beskriver hvilken informasjon vi samler inn, vår behandling eller dine personopplysninger og dine rettigheter.Marketer Real Estate Technologies AS ("Markedsfører") vil drifte denne nettsiden og behandle dine personopplysninger på våre vegne. De er dermed vår prosessor.

Hva er formålet med behandlingen?

Nettsiden promoterer et boligprosjekt, med mål om å formidle informasjon om prosjektet, formidle kontaktforespørsler og registrere interessenter for oppdragsgiver. Vårt formål med å behandle dine personopplysninger er å gi deg relevant informasjon og for å kunne kontakte deg. Vi vil ikke bruke dine personopplysninger til andre formål med mindre du samtykker til slik bruk.

Hvilken informasjon samles inn og behandles?

Informasjonen som samles inn og behandles om deg er informasjonen som du velger å dele med oss ​​ved å fylle ut og sende inn for eksempel et kontaktskjema, melde deg på nyhetsbrev eller hvis du registrerer deg som interessent for en bolig eller et prosjekt.Denne informasjonen kan inkludere navn, adresse, postnummer, postadresse, e-postadresse, telefonnummer, kommentarer, samtykke, bolig(er) du er interessert i og så videre.

Hva er det juridiske grunnlaget for behandling?

Det er frivillig for de som besøker nettsiden å oppgi sine personopplysninger i forbindelse med tjenester som å motta nyhetsbrev, melde sin interesse for et prosjekt eller en bolig osv. Vårt rettslige grunnlag for å behandle dine personopplysninger er ditt samtykke (GDPR art. 6.1.a), at behandlingen er nødvendig for gjennomføringen av en avtale som du er part i (GDPR artikkel 6.1.b) eller at behandlingen er nødvendig for formålet med de legitime interessene som forfølges av Ciputra Group (GDPR art. 6.1) .f).All bruk av våre tjenester er frivillig. Du kan trekke tilbake samtykket ditt når som helst ved å kontakte oss eller markedsfører via kontaktdetaljene oppgitt i denne erklæringen. Slik tilbaketrekking kan begrenses til kun deler av behandlingen, for eksempel mottak av nyhetsbrev.

Hvordan deles og lagres dine personlige data?

Vi behandler dine personopplysninger så lenge vi er lovpålagt, til du trekker tilbake samtykket eller til det ikke lenger er nødvendig for formålene nevnt ovenfor. Oppbevaring utover dette vil kun skje der dette er pålagt oss ved lov eller ved vedtak fra offentlig myndighet.I tillegg til Marketer (som driver dette nettstedet), vil vi eller Marketer kunne engasjere tredjeparter for å levere tjenester til deg, for eksempel å sende ut nyhetsbrev og prospekter. I slike tilfeller vil det inngås databehandleravtaler med tredjepartene hvor det er sikret at deres behandling av dine personopplysninger skjer i samsvar med disse retningslinjene og gjeldende personvernregelverk.

Dine personopplysninger vil også bli delt og brukt internt i vår bedriftsorganisasjon, dvs. i Atlas Eiendom.

Dine personopplysninger vil også bli delt med tredjeparter i den grad dette er påkrevd ved lov eller ved vedtak fra offentlig myndighet.

Dine rettigheter og gjeldende lover

I den grad vi behandler dine personopplysninger, har du rett til innsyn og rett til begrensning av behandlingen. Du har også rett til å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig brukt og maskinlesbart format, og til å overføre dine personopplysninger til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet). Hvis personopplysningene er unøyaktige eller ufullstendige, kan du også be oss om å korrigere eller slette informasjonen. Du har rett til å klage til relevant tilsynsmyndighet for behandling utført i strid med reglene.

Hvordan er informasjonen sikret?

Vi streber for å sikre at all kommunikasjon og lagring skjer i henhold til etablerte standarder og praksis for informasjonssikkerhet, inkludert bruk av SSL-kryptering der det støttes. I tillegg bruker vi kun anerkjente underleverandører som tilfredsstiller våre sikkerhetskrav og inngår prosessoravtaler der det er nødvendig eller hensiktsmessig.Hvis et (mulig) brudd på gjeldende personvernlovgivning blir oppdaget, vil vi kontakte de berørte partene, samt den relevante tilsynsmyndigheten, i den grad slik varsling er påkrevd av gjeldende personvernlovgivning (inkludert GDPR).

Kontakt

Hvis du ønsker å vite om, korrigere eller slette dine personopplysninger, utøve dine rettigheter eller har andre spørsmål knyttet til behandlingen av dine personopplysninger, vennligst kontakt Marketer på support@marketer.tech. Vi kan også kontaktes på hei@atlaseiendom.no

Kontakt oss

Lurer du på noe om lagerseksjonene våre? 
Ta kontakt for mer informasjon:

Mikkel Viermyr
Utviklingsdirektør

E-post: mikkel@atlaseiendom.no
Telefon: 991 13 056

Meld interesse

Fyll inn infoen din under, så tar vi kontakt fortløpende for å svare på dine spørsmål eller ta en generell samtale rundt prosjektet vårt!

Takk! Vi kontakter deg for mer informasjon.
Noe gikk galt under innsendingen av skjemaet.